Weten

Hoezo ‘digital native’?

digital native, generatie

Marc Prensky muntte de uitdrukking ‘digital native’, als een beschrijving van iemand die bij wijze van spreken is geboren met een smartphone in de hand. In het huidige denken moeten ouderen zich aanpassen aan technologie, terwijl digitale whizzkids van Prensky , geboren na 1984, op een bijna magische manier vanzelf weten hoe ze met nieuwe technologie moeten omgaan, enkel omdat ze nooit zonder de alomtegenwoordige technologie hebben geleefd.

Leeftijdsdiscriminatie

Praktisch gezien zijn digital natives de jongeren van wie sommige ouderen denken dat aan hen hun baan hebben verloren. Het is een term die zijn weg heeft gevonden in functiebeschrijvingen en zo naadloos past bij de gedachte dat het tot flagrante leeftijdsdiscriminatie heeft geleid.

Inmiddels is er wetenschappelijke steun voor de gedachte die sommige oudere werknemers al koesterden: digital natives bestaan ​​niet echt. Niet alleen draagt ​​de mythe bij aan leeftijdsdiscriminatie, maar voorkomt ook dat jongeren kunnen profiteren van iemand met meer ervaring. Niet voor niets stelde Harvard Business Review al dat bedrijven die diversiteit in leeftijd niet stimuleren binnen hun personeelsbestand een competitief nadeel hebben. In feite is de suggestie dat mensen die geboren zijn na 1984 op een of andere manier aangeboren technologische vaardigheden hebben niet alleen schadelijk voor oudere werknemers, maar ook voor jongeren, aldus de HBR.

Aangeboren digitaal

Iets soortgelijks geldt wellicht ook in de klas, zegt Paul Kirschner, professor pedagogische psychologie aan de Open Universiteit. Hij beweert dat we leerlingen benadelen, in plaats van hen helpen, door er op voorhand vanuit te gaan dat ze zekere unieke technologische vaardigheden bezitten.

Kirschner’s rapport, eerder besproken in het magazine Discover, merkt op dat educatief beleid en praktijk vaak gebaseerd zijn op het – onjuiste – uitgangspunt dat studenten die geboren zijn in de tijd van digitale media fundamenteel verschillen van eerdere generaties. Ze zouden beter kunnen multitasken en een haast aangeboren vaardigheid hebben in alles wat digitaal is.

Maar dat is onzin, zegt Kirschner. ‘Er is niet zoiets als een digitale generatie die informatievaardig is, simpelweg omdat zij nooit een wereld heeft gekend die niet digitaal was. Er is geen bewijs dat zogeheten digital natives meer tech-vaardig zijn of beter zijn in multitasking dan oudere generaties.’

Mythes

Kirschner maakt gehakt van het effect dat het concept ‘digital native’ heeft gehad op de verwachtingen in het onderwijs en op het werk.

‘Deze en andere educatieve mythes zijn hardnekkig. Het maakt niet uit wat je doet of zegt of hoeveel bewijzen er zijn dat ze niet kloppen, ze blijven maar terugkomen. Zij zijn niet onschuldig. De ideeën over multitasking en ‘automatische’ techvaardigheid zijn schadelijk voor het onderwijs en de toekomst van onze kinderen.’ Het idee dat er dergelijke verschillen zijn tussen categorieën werknemers hebben geleid tot veranderingen in het onderwijs en de manier waarop bedrijven hun werkomgeving vormgeven.

Maar Prensky meent dat die veranderingen de plank mis slaan. Er zijn oudere mensen die veel kennis hebben van nieuwe technologie en jongeren die dat niet hebben. ‘Het begrip ‘digital natives’ werkt als een metafoor . ‘Het gaat niet om leeftijd, maar over vergaande culturele verschuivingen. Jonge mensen maken vandaag de dag deel uit van een nieuwe ‘digitaal geactiveerde’ cultuur, die hen heel andere perspectieven heeft gegeven – op technologie, delen, privacy, op manieren om anderen te ontmoeten, om te communiceren, om werk te krijgen, om te reizen en veel meer – dan voorgaande generaties.’

Hij voegt eraan toe: ‘In deze nieuwe cultuur – die zich sneller ontwikkelt dan mensen ooit eerder hebben meegemaakt – kunnen de ‘oude’ ideeën vooruitgang soms hinderen. Vandaar de weerstand in bedrijven, behalve misschien bij mensen als Eric Schmidt bij Google die de rol van de ‘volwassene’ vervullen en voorkomen dat iedereen te hard van stapel loopt. Het is immers nuttig om lessen te trekken uit het verleden.’

 

Trefwoord
Onbeperkt Tijdschriften lezen

1 reactie

Klik hier om een reactie/tip toe te voegen

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel
  • Samoon NL 300x250