Voelen

Iets om naar uit te kijken

oud, jong, consument, beeldvorming

Jongeren hebben veel meer om naar uit te kijken dan zij denken, als het om ouder worden gaat. De Amerikaanse AARP, een non-profit belangenorganisatie voor 50-plussers, vroeg aan jongeren hoe zij denken over ouder worden en aan ouderen of het beeld dat jongeren hebben klopt. Jongvolwassenen blijken het meest pessimistisch over ouderdom, terwijl de oudste generaties zelf een veel gunstiger beeld schetsen.

Bijna de helft (47%) van de mensen in de leeftijd van 18 tot 39 jaar gelooft dat het ‘normaal is om depressief te zijn als je oud bent’. Dat is in werkelijkheid veel minder het geval, volgens de groep in de leeftijd van 60 en ouder. Slechts 28% meent ook dat depressiviteit hoort bij ouder worden en slechts 10% zegt dat de ouderdom een depressieve leeftijdsfase is.

Minst tevreden

Toch zijn jongeren minder tevreden met hun eigen leven dan ouderen. Van de jongste groep, in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar zegt 40% zegt ‘niet erg of helemaal niet tevreden’ te zijn met hun leven, in vergelijking tot 33% van de groep van 60 en ouder en 28% in de leeftijdsgroep van 40 tot 59 jaar.

Als hen wordt gevraagd hun mening over de mentale, lichamelijke en sociale aspecten van de vergrijzing, dan is de jongste groep in veel opzichten somberder dan de oudste groep. Zij verwachten dat ze minder optimistisch zullen worden naarmate ze ouder worden (32% versus 17%); trager van geest zullen zijn (26% versus 14%), moeizamer zullen bewegen ​​(31% tegen 18% en minder sociale connecties en persoonlijke relaties zullen hebben (42% versus 27%). De groep in de middelbare leeftijd viel daar tussen in, met respectievelijk 25%, 21%, 25% en 30%,.

‘De conclusies van dit onderzoek bevestigen van wat veel mensen, vooral ouderen, instinctief weten, en dat is dat onze oudere levensjaren prima kunnen zijn,’ zegt Jo Ann Jenkins, CEO van de AARP. ‘Het laat ook een behoorlijk sterke negatieve beeldvorming rond ouderen zien. Vaak ten onrechte, zoals dit onderzoek laat zien.’

Beeldvorming in reclame, sport, entertainment en technologie

Terwijl oudere volwassenen hun eigen leven positief beoordelen, hebben zij een minder prettig beeld van de manier waarop zij als consument worden benaderd. Een onthutsende 80% van de groep van 60 jaar en ouder zegt dat de mode-industrie de jonge consument beter bedient. Zij hebben eveneens een soortgelijk oordeel over de technologie-industrie (70%), de sportindustrie (72%) en de entertainment-industrie (60%).

Een iets kleinere meerderheid van de groep 40 tot 59-jarigen deelt het standpunt dat de jongeren beter bediend worden: 71% op het gebied van mode, 66% voor technologie, 61% voor sport en 57% voor entertainment. De jongsten zijn aanzienlijk minder geneigd om zichzelf in het voordeel te zien: 59% gelooft dat mode meer op jongeren is gericht, 54% vindt dat ook voor technologie, 47% meent dat de sportindustrie meer aandacht heeft voor jongeren en 49% zegt dat het aanbod in entertainment er primair voor hen is.

Te ontginnen

‘Ondanks de enorme en groeiende omvang van mensen in de categorie 60 jaar en ouder zien we niet veel producten en diensten die specifiek worden ontwikkeld met hun belangen en behoeften in het achterhoofd,’ meent Jenkins. In de VS is deze groep jaarlijks al goed voor meer dan 7100 miljard dollar aan bestedingen.

Het AARP-onderzoek onderzocht een representatieve steekproef van 2.601 Amerikaanse volwassenen, van wie 1.027 tussen 18 en 39, 924 in de leeftijdsgroep 45 tot 59 en 650 in de categorie 60 jaar en ouder.

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel