Weten

Wij doen het niet veilig (op internet)

privacy, internet, veilig
Uit onderzoek van BIT blijkt dat maar liefst 68% van de Nederlanders geen idee heeft wat er gebeurt met de informatie die zij online achterlaten. Tegelijkertijd zegt meer dan de helft (59%) niet te weten wat hij of zij moet doen om de online privacy te beschermen. Toch worden er onbewust wel maatregelen getroffen. De meesten 64% van de respondenten beschermt de online privacy bijvoorbeeld door middel van sterke wachtwoorden, 53% door verschillende wachtwoorden te gebruiken en 51 procent door systemen regelmatig te updaten. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts 42% gebruikmaakt van unieke wachtwoorden. De gegevens zijn gebundeld in het rapport ‘Internet eigenwijs 2017’. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders met een kantoorbaan.

Privacygevoelige informatie

Het onderzoek laat zien dat Nederlanders niet bewust omgaan met het verstrekken van privacygevoelige informatie op internet. Vooral de standaardgegevens als voor- en achternaam (75%), postcode en woonplaats (63% en 64%) worden vaak gedeeld. Wanneer het echter om bankzaken en identiteitsbewijzen gaat, is de Nederlander wel voorzichtiger. Zo deelt slechts 20% bankrekeningnummers, 7% paspoortnummers en 12% creditcardgegevens.

Wido Potters, Manager Support & Sales bij BIT: ‘Nederlanders nemen vooral onbewust maatregelen op het gebied van online privacybescherming. Als we vragen hoe zij de privacy moeten waarborgen, hebben zij geen idee. Wanneer er echter een lijstje wordt voorgelegd met maatregelen, blijkt dat zij toch het een en ander ondernemen. Het gaat dan in de meeste gevallen om opgelegde maatregelen. Het is logisch te verklaren dat de meerderheid al gebruikmaakt van sterke wachtwoorden, omdat deze vaak bij het aanmaken van online accounts al afgedwongen worden. Tevens krijgen we voor het updaten van systemen een pop-up onder onze neus geschoven. Als we kijken naar maatregelen waar de Nederlander zelf actief achteraan moet gaan, zien we dat de percentages flink lager zijn. Hieruit kunnen we concluderen dat men nagenoeg niet de moeite neemt of noodzaak ziet om maatregelen te treffen. Kortom, privacybescherming is niet top of mind en dat is een verontrustend gegeven.’

Liever pizza dan privacy

Mensen zeggen dat privacy erg belangrijk voor ze is maar vergeten dat gemakshalve zodra ze online een pizza willen laten aanrukken. Dit wordt de digitale-privacyparadox genoemd; de voorkeuren die mensen uitspreken hebben weinig te maken met de feitelijk keuzes die ze maken. Het komt erop neer dat mensen niet bereid zijn om hun privacy te beschermen als ze daar (zelfs maar een klein beetje) moeite voor moeten doen. Zeg maar: de pizza wordt gewoon online besteld, mét al het bijbehorende privacyverlies, in plaats van hem zelf om de hoek te scoren. En tegelijkertijd blijft de pizza-eter geagiteerd of ontevreden over het verlies van z’n privacy.

Waarschijnlijk voelen mensen zich ook machteloos over hoe dienstverleners omgaan met hun data omgaan, wat uitmondt in moedeloosheid en desinteresse – waarna de keus sneller gemaakt is als het gemak lonkt.

Rapport ‘Internet eigenwijs 2017‘ (pdf)

Lees meer:

Onbeperkt Tijdschriften lezen

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel
  • Samoon NL 300x250