Weten

Doe ‘t in deeltijd

pensioen, deeltijd, werken
Ruim de helft van de oudere werknemers (56%) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Toch is de mogelijkheid van deeltijdpensioen nog voor veel 55+’ers onbekend. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim duizend Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst. Gemiddeld willen de oudere Nederlanders de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. In die periode zal salaris nog steeds hun belangrijkste inkomstenbron zijn (38%), voor 21% is dat spaargeld. 23% van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen.

Haalbaarheid

Om ‘minder werken’ financieel mogelijk te maken, kan het deeltijdpensioen uitkomst bieden. Hierbij krijgt men voorafgaand aan de pensioenleeftijd al een stukje van het pensioen uitgekeerd, waardoor het financieel haalbaar wordt om minder uren te werken.

Toch is slechts een beperkt deel (39%) van de 55-67-jarigen bekend met wat deeltijdpensioen inhoudt. Na uitleg verwacht 26% van de oudere werknemers gebruik te maken van het deeltijdpensioen wanneer zij daartoe de mogelijkheid hebben. 42% verwacht geen gebruik te maken van het deeltijdpensioen.

Redenen die worden genoemd zijn onder andere dat zij de financiële consequenties te groot vinden, dat zij te weinig pensioen hebben opgebouwd of het nog te leuk vinden om te werken.

Rol werkgever

Het merendeel (77%) van de oudere werknemers verwacht van hun werkgever dat hij het voor zijn werknemers mogelijk maakt om langer door te werken tot hun pensioenleeftijd. Een klein deel van de oudere werknemers praat over (werken tot) het pensioen met zijn werkgever.

Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23% weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van zijn werk en de inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid. 53% van de 55+’ers onderneemt zelf al concrete acties om fysiek inzetbaar te blijven.

Initiatief nemen voor inzetbaarheid

Werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren hebben zelf relatief weinig maatregelen genomen om langer doorwerken mogelijk te maken. Er wordt pas in een laat stadium gesproken over werk en inzetbaarheid in de laatste jaren voor de pensioenleeftijd.

Ook worden pas op latere leeftijd acties ondernomen om inzetbaar te blijven. Het lijkt erop dat het voor hen financieel gezien moeilijker is om minder te gaan werken of eerder te stoppen. Degenen die dit willen, verwachten dit dan ook pas relatief dicht tegen de AOW-leeftijd te doen.

Voor de werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren speelt de werkgever een belangrijke rol. De werknemers vinden het belangrijk dat de werkgever aangepast werk en de mogelijkheid biedt om minder uren te gaan werken.

Wat kunt u zelf doen – Regel uw pensioen

Onbeperkt Tijdschriften lezen

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel
  • Samoon NL 300x250