Weten

Aflossingsvrij: wanneer een risico?

hypotheek, aflossingsvrij
Volgens financiële toezichthouders kan de aflossingsvrije hypotheek pijnlijk uitpakken en de Nederlandse huizenmarkt op termijn grote problemen bezorgen. Sinds de aanscherping van de regels voor hypotheekrenteaftrek in 2013 worden er veel minder aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Maar in de jaren daarvoor was deze hypotheek bijzonder populair, vooral als onderdeel van beleggingshypotheken. Pakweg 1,1 miljoen huishoudens hebben er een. De gedachte erachter was: de huizenkoper combineert een aflossingsvrije hypotheek met beleggen om met de opbrengst daarvan later de lening af te lossen. Probleem is echter dat veel van die beleggingen riskant zijn gebleken en mogelijk veel te weinig opleveren om aflossingsvrije hypotheken af te lossen.

Drie risico’s waar u op moet letten als u een aflossingsvrij hypotheek heeft:

1. Einde hypotheekrenteaftrek na 30 jaar
Voor alle hypotheken die vanaf het jaar 2001 zijn afgesloten geldt dat de hypotheekrenteaftrek voor maximaal 30 jaar geldt. Ofwel: lost u de hypotheek na die tijd niet af, dan gaan de rentelasten fors omhoog. Als u bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek van 250 duizend euro hebt en de hypotheekrente is 3%, dan ontvangt u nu zo’n 40 tot 50% van de rentelasten terug via de hypotheekrenteaftrek. U betaalt 625 euro per maand aan rente, maar met hulp van de fiscus is dat netto nog 313 tot 375 euro.

Als de renteaftrek na 30 jaar vervalt en u lost de hypotheek niet af, dan schieten de rentelasten dus omhoog. Het is van belang om daarop te anticiperen.

2. Te laag pensioeninkomen
Niet een erg populaire bezigheid, maar voor de verre toekomst is het van belang om in de gaten te houden wat uw maandinkomen ongeveer zal zijn – zeker als u een aflossingsvrije hypotheek hebt, waar u ook na uw pensioen aan vastzit.

Voor gepensioneerden geldt enerzijds dat ze profiteren van lagere belastingtarieven, maar tegelijk is de pensioenuitkering in de regel ook lager vergeleken met wat zij in loondienst ontvangen. Idealiter bedraagt het pensioen zo’n 70% van het gemiddelde loon. Doordat pensioenfondsen de afgelopen jaren echter fors hebben gekort op het waardevast houden van pensioenen, kan dat fors minder zijn.

U moet dus een beetje gevoel krijgen voor wat u werkelijk aan pensioen denkt te ontvangen, en dat afzetten tegen de mogelijk lasten van een aflossingsvrije hypotheek.

3. Hogere rente
Momenteel zijn hypotheekrentes extreem laag, maar dat hoeft over tien of twintig jaar natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Het kan dus goed zijn dat de rente die u in de toekomst voor een aflossingsvrije hypotheek betaalt, hoger ligt. Wat dit betreft is het verstandig om een wat-als-berekening te maken: stel de rente op de hypotheek stijgt met 2 procentpunt, hoe pakken de maandlasten dan uit?

Door te kijken naar het renterisico, het toekomstige pensioen en het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek, ontstaat een beter beeld over hoe uw financiële situatie eruit kan zien op de oude dag. En dus ook of het nu al verstandig is om voorzorgsmaatregelen te nemen.

bron: Van Bruggen Adviesgroep

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel