Doen

Fiscale eindejaarstips (2)

fiscus, goede doelen, ANBI, gift

Eindejaarstips: wat kunt/moet u nog doen vóór 2018? Zo profiteert u nog maximaal van de fiscale maatregelen in 2017:

Ga groen beleggen
Groene beleggingen worden – tot ruim € 57.000 per persoon (of het dubbele bij fiscaal partnerschap) – niet belast in box 3 (daarom gunstig als u meer dan € 30.000 aan spaargeld heeft). Daarnaast heeft je nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.
Let op: groen is niet altijd groen. Alleen spaarrekeningen en beleggingsfondsen met het groencertificaat komen hiervoor in aanmerking. Daaronder vallen niet de gewone spaarrekeningen van ‘duurzame’ banken Triodos en de ASN Bank. Puntje is verder dat de meeste groene banken en fondsen momenteel gesloten zijn voor nieuwe deelnemers. Op de website van de Belastingdienst staan de aanbieders met een groencertificaat.

…of geef aan goede doelen

U kunt overwegen om geld te geven aan goede doelen door bijvoorbeeld vanuit privé een gift te doen. Daardoor betaalt u mogelijk minder inkomstenbelasting. Giften zijn namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U moet hiervoor de giften kunnen aantonen. Doet u in 2017 een gift dan behoort het bedrag van de gift niet meer tot uw vermogen in box 3 op 1 januari 2018.

Aftrekbare giften zijn onder te verdelen in periodieke giften en andere giften.

  1. Periodieke giften – Bij een aftrekbare periodieke gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) of aan bepaalde verenigingen is iedere gift jaarlijks geheel aftrekbaar bij voldoende belastbaar inkomen. Zo’n vereniging moet in ieder geval geen winstbelasting hoeven te betalen en ten minste 25 leden hebben. Voor de periodieke gift is geen notariële akte van schenking vereist. Maar de verplichting tot het doen van jaarlijkse, vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen of verstrekkingen gedurende ten minste 5 jaar geldt bijvoorbeeld wel. Let op de voorwaarden.
  2. Andere giften – Andere giften aan ANBI’s met een maximum van 10% van uw belastbaar inkomen uit alle boxen zijn aftrekbaar (plafond). De aftrek geldt voor zover u in een jaar meer geeft dan 1% van uw belastbaar inkomen uit alle boxen met een minimum van €60,- voor alle giften gezamenlijk (drempel). Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Komt ue niet aan deze drempel, dan kunt u overwegen de giften over enkele jaren te bundelen. Heeft u een fiscaal partner in het kalenderjaar? Dan moet u de giften van u beiden optellen. Voor de drempel en het plafond moet u dan uw gezamenlijke inkomen in alle boxen in aanmerking nemen.

Giften aan culturele ANBI’s

Doet u een gift aan één of meer ANBI’s met een cultuurstatus van de Belastingdienst dan kunt u deze gift in uw aangifte inkomstenbelasting verhogen met een bepaald percentage. Periodieke en andere giften die u in 2017 privé doet aan culturele ANBI’s mag u fiscaal verhogen met 25% met een maximum van € 1.250,-. De aftrekpost voor giften verhoogt u dus met een kwart tot genoemd maximum. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal € 5.000,- aan culturele ANBI’s geeft. De regering wil deze regeling met 1 jaar verlengen. Dan zou de extra aftrek ook gelden voor giften aan culturele ANBI’s die u in 2018 doet. De Europese Commissie moet deze verlenging nog wel goedkeuren. Ook moet het parlement dit regeringsvoorstel nog aannemen.

.


Illus.: De bol is een zgn. SocialBauble die door het land ‘trekken’ en kunnen gekocht worden, waarbij een deel van de opbrengst o.a. naar SOS Kinderdorpen gaat. Deze is gemaakt door Raquel Lanslots.

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel