En ook nog dit

Fiscale eindejaarstips (3)

huis, hypotheek, fiscus

Eindejaarstips: wat kunt/moet u nog doen vóór 2018? Zo profiteert u nog maximaal van de fiscale maatregelen in 2017:

Eigenwoningschuld aflossen

U kunt het eventuele voordeel van de (hypotheek)renteaftrek voor uw eigen huis laten berekenen. Misschien is het fiscaal aantrekkelijker om uw eigenwoningschuld af te lossen. Ook als u nog recht op renteaftrek heeft, kan aflossen interessant zijn. Dat kan met name het geval zijn als het netto rendement in box 3 in de toekomst lager is dan de netto financieringslast. De financieringsrente is in 2017 nog slechts tegen maximaal 50% aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Dit percentage gaat in 2018 naar maximaal 49,5% en in 2019 naar maximaal 49%. De regering wil deze maximale aftrek in de jaren 2020-2023 versneld afbouwen, in 4 stappen van 3%-punten naar het dan geldende basistarief in box 1 van de inkomstenbelasting van circa 37%.

Als de eigenwoningschuld is afgelost, of een kleine eigenwoningschuld overblijft, dan betaalt u volgens de huidige regels geen inkomstenbelasting over het positieve saldo van het eigenwoningforfait (de bijtelling in box 1 voor de eigenaar-bewoner) dat resteert na verrekening van de aftrekbare rente(kosten). De regering wil deze ‘Hillen-aftrek’ vanaf 2019 stapsgewijs afbouwen in 30 jaar.

Als u wilt aflossen, dan moet u vanzelfsprekend wel voldoende eigen middelen daarvoor beschikbaar hebben. Of aflossen interessant is, hangt onder andere af van het rendement dat u in box 3 behaalt. Tevens kunt u hierbij een box 3-voordeel van maximaal circa 1,6% van het bedrag van de aflossing behalen in 2018 mits de aflossing nog vóór 1 januari 2018 plaatsvindt. U moet dan wel rekening houden met de benodigde afhandelingsperiode. Spaart u belastingvrij in bijvoorbeeld een kapitaalverzekering eigen woning voor het aflossen van uw hypotheek? Dan is het vaak niet verstandig om de hypotheek af te lossen.

Meestal mag er jaarlijks 10% van de oorspronkelijke lening boetevrij worden afgelost. Als u wilt aflossen, doe dit dan op tijd, want bij sommige banken moet het geld al begin december zijn ontvangen, anders schuift de aflossing door naar volgend jaar.

Let op beëindiging regeling restschulden

De rente(kosten) van restschulden voor uw eigen huis is/zijn gedurende maximaal 15 jaar aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Een restschuld doet zich bijvoorbeeld voor als uw eigenwoningschuld bij de overdracht hoger is dan de verkoopprijs, na aftrek van verkoopkosten, zoals makelaarskosten en de kosten voor het verplichte energielabel. Voor bovengenoemde aftrek is vereist dat de restschuld is ontstaan in de periode 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. Uit het Belastingpakket 2018 en uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën blijkt dat de regering deze regeling niet gaat verlengen na 2017. De aftrek geldt dan ook wel voor een restschuld die uiterlijk op 31 december 2017 is ontstaan. En niet als de restschuld na 2017 ontstaat. Als u nog op tijd van de restschuldfaciliteit gebruik wilt maken, moet u het huis uiterlijk op 31 december 2017 hebben ‘vervreemd’. Meestal is dit het moment van het passeren van de koopakte.

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel