Voelen

Stoom afblazen, of juist niet?

angrybirdIs het beter om lucht te geven aan woede of deze toch niet te uiten? Of nu gaat tegen uw collega over een in uw ogen onredelijk verzoek van een manager, tegenover een vriend over het rijgedrag van uw voorligger, of tegenover uw partner over een vervelend telefoongesprek met een familielid – stoom afblazen kan op dat moment een goed idee lijken. Geef lucht aan uw ergernis en de ergernis verdwijnt, toch? Helaas. Onderzoek laat zien dat dat niet oplucht; het verergert het alleen maar.

Risico

In een aantal onderzoeken is gekeken naar de effecten van het ventileren van woede. En of we dat nu doen tegenover een derde, rechtstreeks tegen de persoon die ons irriteert of online van ons af praten, studies hebben aangetoond dat we ons er nooit beter door voelen. Volgens een onderzoek uit 2007 waarin bijna vijf decennia onderzoek naar het uiten woede of verontwaardiging werd beoordeeld, is er geen wetenschappelijke ondersteuning voor mogelijke voordelen.

‘Het concept van afreageren is een vrij algemeen geaccepteerd sociaal idee waardoor de negatieve gevolgen van woede zouden verdwijnen,’ schrijven de auteurs van de studie. ‘Psychologisch onderzoek heeft echter vrijwel geen ondersteuning voor de gunstige effecten laten zien en suggereert in plaats daarvan dat afreageren de kans op boosheid en de negatieve gevolgen ervan juist vergroot.’ Woede uiten neemt de woede niet weg, blijkt uit studies, maar herinnert ons aan de vervelende emotie en zorgt ervoor dat we weer helemaal in de war raken. Jeffrey Lohr, die de studie publiceerde, legt uit dat expressie van boosheid eerder vijandige gevoelens vasthoudt dan vermindert. Volgens het onderzoek worden mensen die veel afreageren vaker boos.

Een onderzoek uit 2013 naar diegenen die graag online lucht geven aan hun woede of boze tweets sturen om hun frustratie de vrije loop te geven, toonde vergelijkbare bevindingen. Mensen die online boze berichten lezen of schrijven, zijn daardoor ook bozer of ongelukkiger. ‘Online scheldpartijen lezen en schrijven zijn waarschijnlijk ongezonde activiteiten, omdat degenen die ze hanteren vaak bozer zijn en meer slecht aangepaste uitingsstijlen hebben dan anderen,’ schrijven de onderzoekers. ‘Ook het lezen en schrijven van agressieve online discussies worden in verband gebracht met negatieve effecten op de stemming.’

En een studie die in 2016 werd gepubliceerd, stelde vast dat degenen die expliciet klaagden over een ergerlijke gebeurtenis op het werk, meer hinder ondervonden van die ergernissen dan degenen die ze meer luchtig (‘sportief’) opnamen. Voor degenen die zich bovenal ergerden, eisten negatieve gebeurtenissen een grotere tol. Zij rapporteerden niet alleen een slechtere stemming en minder voldoening en trots op het werk dat ze diezelfde dag hadden verricht, maar ze hadden ook de neiging om de volgende ochtend slecht gehumeurd te zijn. Op degenen die zich niet beklaagden of lieten overweldigen door dezelfde gebeurtenis had het geen invloed op de stemming of betrokkenheid bij het werk, op dezelfde noch de volgende dag, ook al beoordeelden zij de gebeurtenis eveneens als ergerlijk.

Wat te doen

Als het gedrag van uw baas of buurman of wie dan ook u aanzet om op de muren te slaan, wat moet u dan doen? U hoeft uw boosheid niet per se in te houden. Experts suggereren heel praktische handelingen (‘copingmechanismen’), zoals tot tien tellen, een wandeling of een paar keer diep ademhalen. Of pak het probleem op een coöperatieve, in plaats van agressieve, manier aan. ‘Wat mensen zich niet realiseren is dat de woede zou zijn verdwenen als ze die niet zouden hebben geuit’, meent Jeffrey Lohr. ‘Bovendien zou de verontwaardiging sneller zijn verdwenen als ze zich niet hadden afgereageerd en in plaats daarvan hadden geprobeerd hun woede onder controle te houden.’

Trefwoord

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel