Weten

Bent u er zo een!

Mensen verschillen onderling flink en al duizenden jaren doen we ons best elkaar te begrijpen. De menselijke persoonlijkheid is enorm complex. Wetenschappers hebben talloze theorieën ontwikkeld waarin persoonlijkheden in verschillende categorieën kunnen worden ingedeeld en persoonlijkheidstests ontwikkeld om dat te meten. Maar dat is vaak een probleem, omdat veel mensen niet duidelijk in te delen zijn.

Niettemin zijn er verschillen tussen mensen die kunnen worden onderzocht. Eén van de populairste indelingen die psychologen gebruiken, is die van de Big Five-persoonskenmerken: openheid voor nieuwe ervaringen, zorgvuldigheid, servicegerichtheid, extraversie en emotionele stabiliteit.

Dit ‘vijf-factorenmodel’ is al lange tijd dominant. Door te bekijken in hoeverre vijf persoonlijkheidskenmerken van toepassing zijn op iemand kan een individueel persoonlijkheidsprofiel worden gemaakt.

Maar wetenschappers van de Northwestern University in Chicago hebben anderhalf miljoen (!) online vragenlijsten zorgvuldig bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat er vier persoonlijkheidstypen zijn waar iedereen bij in te delen zou zijn:

1. Het doorsnee-type

Een doorsnee-type lijkt vaak wel ruimdenkend te zijn en open te staan voor het nieuwe, maar in werkelijkheid houdt hij liever vast aan routine dan dat hij nieuwe ervaringen beleeft. Doorsnee-types zijn vaak ook emotioneel zwakker en daardoor kwetsbaarder. De onderzoekers hebben ontdekt dat meer vrouwen dan mannen tot deze groep behoren.

2. Het terughoudende type

Iemand hoort bij deze categorie als hij emotioneel stabiel is en daardoor een vrij zakelijke instelling heeft. Hij is bereid compromissen te sluiten en zaken goed af te wegen, maar wat minder sociaal en ruimdenkend. Terughoudende types zijn vaak introvert en houden zich op de achtergrond.

3. Het modeltype

De meeste mensen willen tot deze categorie horen. Want het modeltype is sociaal, ruimdenkend en emotioneel stabiel, vaak door levenservaring. De empathie van dit type duidt op een mate van emotionele intelligentie die je tot een zeer prettig persoon maakt. ‘Het leven is een stuk makkelijker als je zulke mensen om je heen hebt’, zegt onderzoeksleider Luis Amaral. Net als bij het doorsnee-type vallen meer vrouwen dan mannen onder deze groep.

4. Het egocentrische type

En tot slot is er dan ook nog het egocentrische type. Als u tot dit type behoort, dan bent u waarschijnlijk best sociaal, maar wel snel op uw teentjes getrapt. Aandacht voor anderen en empathie heeft dit type nauwelijks, want andere mensen kunnen hem eigenlijk niet zo heel veel schelen. Daardoor is hij meestal ook niet zo heel betrouwbaar. Vooral (jonge) mannen vallen onder deze groep. Het goede nieuws is dat mensen met dit persoonlijkheidstype met het klimmen der jaren minder egocentrisch worden.

Persoonlijkheidstypen kunnen veranderen

Als u uzelf tot een categorie behoort die u niet echt bevalt, dan kunt u hoop putten uit het feit dat u niet per se uw hele leven dezelfde persoonlijkheid houdt. ‘Bij het bekijken van een grote groep mensen zijn trends te onderscheiden en zien we dat bij heel wat mensen gedurende hun leven de karaktereigenschappen veranderen’, zegt Amaral.

Tot welk type behoort u (test)?

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel