Weten

Vul het pensioengat

Zo’n 40 procent van de Nederlanders heeft naar eigen zeggen een pensioengat. Of positief geformuleerd: 60 procent geeft aan geen pensioengat te hebben. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Bijna de helft van de Nederlanders kampt dus met een pensioentekort. Het tekort ontstaat, omdat mensen minder inkomen ontvangen dan ze denken én de kosten van levensonderhoud onderschatten. Deze uitkomsten komen redelijk overeen met de uitkomsten van het onderzoek van Netspar een paar jaar geleden. Daar gaf 35 procent van de mensen aan – rekening houdende met hun opgebouwde pensioen, spaargeld en waarde van hun huis – dat ze een pensioentekort hadden.

Waardoor ontstaat een pensioentekort?

Een tekort ontstaat omdat de uitgaven na pensionering hoger zijn dan het pensioen dat men ontvangt. De redenen dat het pensioen tegenvalt, komt omdat:

  • Niet altijd pensioen is opgebouwd tijdens het werkzame leven. Met name bij zzp’ers.
  • Niet het maximale pensioen is opgebouwd. Hier hebben de meeste werknemers last van;
  • Bij echtscheiding een deel van het pensioen aan de ex-partner is overgeheveld;
  • Het pensioen later ingaat ten opzichte van een paar jaar geleden. Eerder stoppen met werken betekent dan vaak een beroep doen op het spaargeld;
  • De jaarlijkse pensioenopbouw de laatste jaren minder is geworden;
  • Pensioenfondsen de pensioenen hebben gekort of het pensioen niet hebben geïndexeerd, met als gevolg dat de koopkracht van het pensioen minder is geworden.

Hoe weet u of u een tekort heeft?

Ander onderzoek toont aan dat 44 procent gestrest is over zijn (toekomstige) financiële situatie. Dit is te voorkomen door een financieel plan te (laten) maken. Hiermee krijgt u inzicht in uw toekomstige inkomen, vermogen en uitgaven. Het geeft antwoord of u al dan niet op de goede weg zit. Blijkt uit het plan dat u een tekort heeft, dan kunt u mogelijk nu nog voldoende actie ondernemen, zodat u niet behoort tot de 79 procent die er niet zeker van is dat hij voldoende inkomen heeft vanaf pensionering. Het kan ook zijn dat u juist er erg goed voor staat.Ook dan kunt u actie ondernemen, bijvoorbeeld door te gaan schenken of ruimer te gaan leven.

Hoe lost u een pensioentekort op?

Mocht uit het plan blijken dat u een tekort heeft, dan zijn er verschillende oplossingen:

  • Langer doorwerken. 38 procent van de Nederlanders verwacht te moeten doorwerken na zijn of haar 65-jarige leeftijd. Overigens is maar 13 procent van de mensen ervan overtuigd dat hij of zij daadwerkelijk kan doorwerken. Werkt u verder, dan bouwt u meer pensioen op én maakt u later gebruik van uw pensioen. Per saldo: een hoger pensioeninkomen;
  • Sparen in een lijfrente. Dat is een rekening/verzekering met in de meeste gevallen belastingvoordelen. Een andere optie is ‘gewoon’ sparen of beleggen.
  • Verduurzamen van uw woning. Dat betekent nu en in de toekomst lagere woonlasten.
Trefwoord

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel