En ook nog dit

Fiscale eindejaarstips 2018

Het einde van het jaar is een goed moment om uw financiën tegen het licht te houden. Door handig met geld te schuiven, kunt u op de valreep veel geld besparen. Bijvoorbeeld op huis en vermogen. Grote uitgaven naar voren halen, schulden aflossen, schenken, de zorgpremie voor 2019 vooruitbetalen… Er zijn slimme manieren om nog net voor de jaarwisseling wat geld uit te sparen.

Hier zijn de fiscale eindejaarstips voor 2018:

Druk uw vermogen

Wie op 1 januari een vermogen heeft dat groter is dan€ 30.360, moet hierover belasting betalen in box 3. Dit is over 2019 per saldo 0,58 tot 1,68%, afhankelijk van de omvang van het vermogen. Daarom is het slim om te proberen om dat vermogen voor die tijd te drukken. Dit kan door:

  • door af te lossen op de hypotheek of een extra storting te doen in de kapitaalverzekering eigen woning. Zorg er wel voor dat u onder het bedrag blijft dat u boetevrij mag aflossen en los bij voorkeur af op een aflossingsvrije hypotheek.
  • of grote aankopen nú te doen
    Een andere optie om uw spaarpot te laten slinken is de oprichting van een spaargeld-bv. Ook kunt u voor de jaarwisseling nog wat extra contant geld opnemen. Heeft u al plannen voor grote aankopen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto, dan kan het verstandig zijn om deze nog vóór de jaarwisseling te doen.

Ook de zorgpremie vooruit betalen kan per saldo geld schelen: niet alleen ontvangt u dan vaak korting van de verzekeraar, ook drukt u het box 3-vermogen. Hetzelfde geldt voor belastingaanslagen.

Ontvangt u toeslagen, dan is er nog een extra reden om het vermogen nog even onder de loep te nemen, want behalve bij de kinderopvangtoeslag geldt hiervoor ook een vermogenstoets. Die is erg streng: komt uw vermogen slechts één euro boven de grens uit, dan verlies u het recht op een toeslag.

Maak op de valreep uw kinderen blij

Met een schenking kunt u uw vermogen drukken en ook in de toekomst erfbelasting besparen. Vooral schenkingen aan een meerderjarig kind zijn interessant, omdat dit spaargeld niet meer wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders. Ouders mogen hun kind dit jaar € 5.363 belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van€ 2.147.

U kunt ook overwegen om gebruik te maken van een verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling. Voor ouders met een kind tussen 18 en 40 jaar bedraagt deze vrijstelling dit jaar € 25.731.

Wordt het geld aangewend voor een dure studie, dan geldt (onder voorwaarden) een hogere eenmalige vrijstelling van€ 53.602.

Vloeit het geld naar een eigen woning, dan mag u€ 100.800 belastingvrij schenken. Deze schenking hoeft niet per sé van ouder aan kind te zijn. De enige eis is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Is dit bedrag niet in één keer haalbaar, dan kunt u er ook voor kiezen om de schenking te spreiden over 2018, 2019 en 2020. Zolang de ontvanger in die jaren niet ouder is dan 39 jaar, is dat toegestaan.

Los kleine schulden af

Komt uw vermogen boven de vrijstelling voor de vermogensbelasting uit, dan lijkt het aantrekkelijk om schulden te hebben. Deze kunt u immers aftrekken van het vermogen in box 3.

Bedenk wel dat de rente over leningen vaak een stuk hoger is dan de spaarrente. Bovendien mag u enkel het gedeelte dat uitkomt boven de drempel van€ 3.000 (of dubbel zoveel bij fiscaal partnerschap) aftrekken. Sommige schulden zijn zelfs helemaal niet aftrekbaar, zoals belastingschulden (met uitzondering van erfbelasting), ondernemingsschulden en schulden met een looptijd van minder dan een jaar. Los daarom vooral kleine schulden af en schulden die niet aftrekbaar zijn: bij voorkeur vóór 1 januari. Dat kan een behoorlijke besparing opleveren.

Ga groen beleggen

Groene beleggingen zijn een andere mogelijkheid om het belastbare vermogen in box 3 te verlagen. Hiervoor geldt over 2019 een vrijstelling van€ 58.539 (of het dubbele bij fiscaal partnerschap). Daarnaast heeft u nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3. Let wel op: het groenfonds moet als zodanig door de fiscus zijn erkend.

Schuif slim met ondernemingsvermogen

Ook ondernemingsvermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. Heeft u een eigen bedrijf, dan kan het aantrekkelijk zijn om het vermogen in de onderneming te verhogen en zo het box 3-vermogen te laten slinken. Dit heeft nog een bijkomend voordeel: u verhoogt hierdoor ook de ruimte om aan uw fiscale oudedagreserve toe te voegen.

Betaal hypotheekrente vooruit

Valt u dit jaar in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting en verwacht u in 2019 een flinke inkomensterugval? Dan kan het een extra belastingbesparing opleveren als u een deel van de hypotheekrente van 2019 alvast vooruit betaalt vóór de jaarwisseling. U kunt dat bedrag dan nog in de hoogste schijf aftrekken. Vooruitbetalen heeft nog een bijkomend voordeel: u mag de rente nu nog aftrekken tegen maximaal 49,5% in plaats van 49%, aangezien het maximale aftrekpercentage in 2018 weer met 0,5 procentpunt wordt verlaagd. Deze hoogste aftrek geldt voor inkomens boven de pakweg € 68 duizend. Omdat het kabinet Rutte 3 vanaf 2019 een nieuw schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wil invoeren, merken middeninkomens volgend jaar nog sterker dat het aftrekpercentage van de hypotheekrente daalt: voor inkomens tussen de€ 34.000 en€ 68.000 gaat het om een daling van 40,85% naar 38,1%.

Het is wettelijk toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Helaas werken lang niet alle hypotheekverstrekkers eraan mee, dus informeer vooraf of dit mogelijk is.

Huis (ver)kopen? Let op moment van overdracht

Staat u op het punt uw huis te verkopen of een huis te kopen? Dan is de timing van de overdracht van belang. Verkoopt u uw huis en vloeit de opbrengst niet nog voor de jaarwisseling naar een nieuwe eigen woning, dan kan het verstandig zijn om de overdracht over de jaarwisseling heen te tillen. Anders moet u het geld dat op de bankrekening staat opgeven als vermogen in box 3. Gebruikt u het geld wel nog voor 1 januari voor een nieuw huis, dan is er niets aan de hand.

Koopt u een huis met (deels) eigen geld, dan kan het juist slim zijn om de overdracht nog voor 1 januari te laten plaatsvinden, omdat u dan het vermogen in box 3 drukt. Uiteraard moet de verkoper hier wel mee akkoord gaan. Deze heeft wellicht een tegenovergesteld belang.

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel