Disclaimer

copyright

MEDEM Publishing

Upside Magazine (Upside.nl) is een imprint van MEDEM Publishing.

Disclaimer

Auteurs en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de artikelen voorkomen.

No part of the publications on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (be this electronically, mechanically, through photocopy or recording, or otherwise) without either prior written permission or a license permitting restricted copying and use for a third party, from the publisher/editor in chief of MEDEM Publishing/Upside.nl).

  1. Het copyright van de bijdragen in MEDEM Publishing, w.o. Upside.nl, berust bij MEDEM Publishing. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder het databankenrecht op de verzameling gegevens op de site van MEDEM Publishing en op de site van Upside.nl, berusten enkel en alleen bij MEDEM;
  2. Het overnemen van (onderdelen van) de bijdragen in MEDEM Publishing in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDEM Publishing. Het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912 wordt in dit opzicht uitdrukkelijk voorbehouden;
  3. Een bezoeker van deze website mag bijdragen doormailen naar relaties en Hij mag ze niet anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, doorzenden of beschikbaar stellen op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van MEDEM Publshing;
  4. Het creëren van een hyperlink of een deep link naar de website is zonder meer toegestaan, tenzij het betreft een framed deep link of framed link, waarbij de bijdragen worden geladen in de frames van een andere website dan die van MEDEM Publishing of op een andere wijze de indruk wordt gewekt dat de bijdragen van een ander afkomstig zijn dan MEDEM Publishing. Als het linken naar de content van MEDEM Publishing dermate uitgebreid en systematisch plaatsvindt dat een site in ruime mate van de content van MEDEM Publishing voorzien wordt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van MEDEM;
  5. Toestemming voor publicatie op internetsites waar MEDEM Publishing geen overeenkomst mee heeft, zal slechts bij uitzondering verleend worden;
  6. De redactie van MEDEM Publishing heeft de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij het selecteren en redigeren van de bijdragen op haar websites. MEDEM Publishing kan echter niet instaan voor de juistheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico.
  7. De redactie van MEDEM Publishing is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de bijdragen op haar website.
  8. De redactie van MEDEM Publishing heeft de bijdragen op haar website gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.

Het gebruik van deze website van MEDEM Publishing impliceert dat de bezoeker bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Blijf op de hoogte van de laatste Upside berichten.


Advertentie

  • Cadeauwinkel